بایگانی موضوعی: نوشته ها

معاملات خودرو ( بایسته های آن )

هزینه های تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور یکسان و بر اساس جداول مالیاتی می باشد . این هزینه ها ” حق الثبت و مالیات نقل و انتقال ( ویژه دولت ) و حق التحریر ( مخصوص دفترخانه ) ” ، می باشد که برای هر خودرو و با هر مدل ، …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://adlnevis.ir/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86/

اطلاع رسانی صحیح ، احترام به حقوق شهروندی (پاسخ به یک نوشته )

y.khamseh

اگر شخصی مانند سابق با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تقاضای تنظیم اجاره نماید ، سردفتر مکلف به تنظیم آن بدون تشریفات اخذ استعلام می باشد. بدیهی است در اجاره های بالای سه سال اخذ استعلام ضرورت داشته و باید خلاصه معامله آن پس از تنظیم به اداره ثبت ارسال شود . با تعرفه های …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://adlnevis.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86/

حذف اوراق بهادار از گردونه تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی

bonchagh jadid

در راستای تحقق اهداف قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مبنی بر توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و ثبت الکترونیک اسناد و پس از دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک در حذف اوراق بهادار از ابتدای سال جدید دفا‌تر اسناد رسمی مکلف به تنظیم و ثبت اسناد مراجعان بر روی اوراق جدید هستند و …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://adlnevis.ir/%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%af/

چهارمین انتخابات کانون و مسئولیت ما !

هنگام چهارمین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران تهران ـ و به عبارتی مرکز ـ فرا رسیده است . سخن در این باره بسیار است . به خصوص برای شهرستانی‌هایی ‌همچون نگارنده که «علیهم الغرم دون الغنم»  اند و دائم در حال پاک کردن دهان سوخته خود از آش ناخورده ! ولی حیثیت و اعتبار …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://adlnevis.ir/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%a7/

مفاخر سردفتری : میرزا محمد علی معزالدینی

moez

مرحوم معزالدینی تحصیل را از مکتب خانه و مدارس جدید آغاز و به حوزه علمیه قم و نجف اشرف ختم نموده و به شرف اجتهاد نائل آمده و در  دوره های مختلف زندگی به صنعت و تجارت و کار اداری هم اشتغال داشته و در یکی از مراحل پربار و ثمر بخش زندگی خود به …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://adlnevis.ir/%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%ae%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86/

سـرآغاز

سرآغاز دفتر بنام خدا ستایش و ثنا ویژه خدائی است که بر بنده خویش منت گذارده شایستگی خدمت را به وی ارزانی می‌دارد. هم اوست که در این راه تندرستی و تلاش موهبت می‌بخشد و به مدد خویش انگیزه را در وجود آدمی همچون مشعلی فروزان می‌دارد. درود بی‌پایان بر حاملان رسالت الهی و دانش …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://adlnevis.ir/%d8%b3%d9%80%d8%b1%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2/