«

»

Print this نوشته

نشسـت هشتـم ، فـرصتـی کـم نظیـر

Logo-mini

نشست‌های جامعه مجازی سردفتران و دفتریاران حوزه دفاتر اسناد‌رسمی سراسر کشور می‌رود تا شاهد برگزاری شکوهمند و کم‌نظیر خود در جوار بارگاه هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و آن هم در ایامی خجسته و نیک باشد که می توان آن را مصداق کامل هم فال وهم تماشا دانست . تماشای یار و تفأل بر کار ناگشوده دفاتر و مشکلات بی شمار روبرو .

تفاوت این نشست با سایر نشست‌ها از حیث کمیت زمانی و تعداد شرکت‌کنندگان آن هم در یکی از استان‌های پهناور کشور فرصتی استثنائی را در اختیارمی‌گذارد که با توجه به تعداد شرکت‌کنندگان و فرصت سه روزه نشست و هم‌اندیشی بتوان در بارۀ اهم مسائل پیش روی حوزه دفاتر اسناد‌رسمی اندیشید ، رایزنی کرد ، پیشنهاد داد ، تصمیم گیری نمود و با زمان بندی مناسب توانائی ها و داشته ها به اجرای آن پرداخت و شاید بتوان با توجه با  تحولات دوساله اخیر به بازتعریف دفاتر اسناد رسمی و جایگاه و نقش آن پرداخت .

نشست‌های جامعه مجازی سردفتران و دفتریاران حوزه دفاتر اسناد‌رسمی سراسر کشور می‌رود تا شاهد برگزاری شکوهمند و کم‌نظیر خود در جوار بارگاه هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و آن هم در ایامی خجسته و نیک باشد که می توان آن را مصداق کامل هم فال وهم تماشا دانست . تماشای یار و تفأل بر کار ناگشوده دفاتر و مشکلات بی شمار روبرو .

تفاوت این نشست با سایر نشست‌ها از حیث کمیت زمانی و تعداد شرکت‌کنندگان آن هم در یکی از استان‌های پهناور کشور فرصتی استثنائی را در اختیارمی‌گذارد که با توجه به تعداد شرکت‌کنندگان و فرصت سه روزه نشست و هم‌اندیشی بتوان در بارۀ اهم مسائل پیش روی حوزه دفاتر اسناد‌رسمی اندیشید ، رایزنی کرد ، پیشنهاد داد ، تصمیم گیری نمود و با زمان بندی مناسب توانائی ها و داشته ها به اجرای آن پرداخت و شاید بتوان با توجه با  تحولات دوساله اخیر به بازتعریف دفاتر اسناد رسمی و جایگاه و نقش آن پرداخت .

نگارنده این سطور اگر چه از حیث سابقۀ شغلی و بضاعت علمی اقل همکاران می باشد اما با توجه به حضور در جلسات قبلی در کسوت شاگرد به خود این جسارت را می دهد که پیشنهاداتی را ابتنائا بر آنچه تا کنون گذشته و نیاز است بصورت مختصر و اقتراحی مطرح نماید باشد که مورد قبول نظر بلند اساتید افتاده و همکاران حاضر در جلسه درآن اندیشیده و به تکامل و باروری آن دامن همت به کمر زده این بار حرکتی جدی را به میمنت مکان و زمان برگزاری نشست آغاز نمایند که در تاریخ برگزاری نشست‌ها شاخص و مبداء تحول باشد .

اول : بررسی قانون دفاتر اسناد رسمی و بازتعریف دفاتر و اختیارات و وظایف آن با توجه به تحولات اخیر نمی‌تواند بدون نظر قاطبه سران دفاتر و مصالح آنی و آتی آن مورد توجه بوده و در خلأ به تصویب و اجرا برسد . نمی توان قانونی را در سکوت و عدم یاری مجامع ذی‌نفع به تصویب رساند و فردا روز با ماده واحده و تبصره و الحاقیه آن را وصله پینه نمود و پیشنه‌دارترین نهاد خصوصی وابسته به حاکمیت را دستخوش ناسخ و منسوخ و معارض و تفسیر و وحدت رویه و بخشنامه قرار داد . جامعه مجازی در این مورد با استفاده از امکانات و توانائی های خود همچنان تأثیر‌گذار باشد.

دوم : ثبت آنی که به حق توانسته و باز هم می تواند منشأ و مبنای تحولات جدی قرار گیرد پوشیده از وعده وعیدها بوده و هنوز نتوانسته است به جایگاه لازم خود برسد و دفاتر را از سقوط فعلی نجات بخشد . هنوز بامدادان با تردید به سوی اتصال به شبکه و درگاه امن و اختصاصی و سایت می رویم و باز هر روز با تغییراتی ناگهانی و از پیش اعلام نشده مواجه می‌شویم . واقعیت این است که در تاریکی قرار داریم و کلید روشنایی به دست و خواست دیگرانی است که نمی دانیم روشنایی در چه زمان و خاموشی چه هنگام است . نمی توانیم برنامه ریزی کنیم . بدنۀ درگیر با این دستاورد تکنولوژی دفاتر هستند که نمی توانند برای کار خود برنامه ریزی کنند . نمی توانند در قبال مراجعه کننده به دفترخانه وفای به عهد و کارخود را تضمین کنند .

اعتقاد ما بر این است که درآینده‌ای نه چندان دور معضلات و مشکلات ما با ثبت احوال ، دارائی ، شرکت ارائه دهنده خدمات درگاه پرداخت الکترونیک و در آینده با شهرداری ـ آن‌گونه که شنیده شده ـ جدی‌تر شده و بر دغدغه های قبلی ما خواهد افزود .

سوم : علیرغم اتخاذ سیاست سازمان ثبت در ایجاد کانون‌های استانی و تشکیل سریع بسیاری از کانون‌ها تحولی در اعتلای جایگاه دفاتر ، بهبودی شرایط مادی ، وضعیت بیمه همکاران را شاهد نبوده‌ایم و نیز قانون‌گریزی نهادها و سازمان‌های دولتی ، عدم تمکین ادارات دارائی و شهرداری به قانون در رابطه با دفاتر همچنان ادامه دارد که در این رابطه می بایستی اتخاذ تصمیمات عملی برای بهبود شرایط را مد نظر قرار داد .

چهارم : نمی توان فاصله ایجاد شده بین کانون‌ها و دفاتر به خصوص در کانون تهران را نادیده انگاشت . کانون‌های استانی و به خصوص کانون تهران با لحاظ نمودن همین قانون نارسای فعلی مسئولیت داشته و ملجأ و پناه دفاتر اسناد رسمی می باشند که باید علت این فاصله و عدم توانائی در حل مشکلات را با حساسیت و نقد منصفانه و سازنده مورد بررسی و بازبینی جدی قرارداده و در مورد آن اندیشه نمود.

پنجم : ریاست محترم هیأت مدیره کانون تهران به حق از معضلات و مشکلات مالی و چشم‌انداز مبهم آینده کانون درنشست قم سخن گفت و همکاران را به هم‌اندیشی در خصوص حل مشکلات اقتصادی پیش رو که آینده همکاران فعلی به آن وابسته است پرداخت . لازم است که در این نشست به این مهم پرداخته شود و به سوی تشکیل یک شرکت سهامی عمده ومخصوص گام برداشت تا بتوان گلیم خود را در جامعۀ رو به خصوصی شدن به سلامت از مشکلات بیرون کشید . بحمدالله این جامعه توانمند علاوه براینکه بر موانع و تأثیرات آن اشراف دارد دارای امکانات بالفعل و بالقوه عدیده مادی و معنوی و ذهنی جهت گام گذاردن در این وادی را داشته و به خوبی می تواند از گستردگی و نفوذ خود بهره‌ برداری نماید .

ششم : پیگیری موضوع بیمه درمانی تا رسیدن به یک وضعیت رضایت بخش نمی تواند و نباید نادیده انگاشته و فراموش گردد. اظهارات و تبلیغات افراد مسئول در این باره نه فقط نتوانسته جامعه شریف سردفتری اسناد رسمی را متعاقد کند که هر بار و با هر اظهار نظر و اقدامی بر ابهامات و پرسش‌ها و عدم اعتماد و ادامه مطالبات و خواست ها افزوده است که می بایستی با مورد توجه قراردادن امکانات و توانائی‌ها و صلاح جامعه دفاتر اسناد رسمی به این وضعیت تأسف‌بار و نامطلوب پایان داد.

هفتم : مقرر بود پارسوندار خانه ما باشد . پیشانی ما باشد . اعتبار حقوقی و شغلی ما باشد . مرجع واحد و مقتدر دفاتر اسناد رسمی از هر حیث در فضای مجازی و امکانات گسترده و پایان ناپذیر آن باشد . در این مورد تلاش‌های برجسته‌ای انجام و زحمات بسیار کشیده شد . هزینه‌های قابل توجهی نیز صرف گردید ولی اکنون خانه را غبار تنهائی و سکوت فرا گرفته که مشاهده هرباره آن غمبارتر می نماید و کسانی که از تصمیم بر تأسیس و راه‌اندازی و هم‌اندیشی در مورد آن باخبرآند را در تأمل و تفکر فرو می برد . امید است این نشست در مورد این مورد خاص و خصوصی نیز تصمیمی نهایی اتخاذ نماید .

هشتم : امید است موضوع دبیرخانه دائمی جامعه مجازی و فعالیت دائمی اعضای آن به صورتی بایسته مورد توجه و بازنگری مجدد قرار گیرد .

باشد که این نشست با توجه به برگزار کننده آگاه و تلاشگر آن به نشستی به یاد ماندنی و پر ثمر و با انسجام بیشتر همکاران کوشا و اهل نظر و عمل  تبدیل گردد .

Permanent link to this article: http://adlnevis.ir/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d9%80%d8%aa-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%80%d9%85-%d8%8c-%d9%81%d9%80%d8%b1%d8%b5%d8%aa%d9%80%db%8c-%da%a9%d9%80%d9%85-%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%80%d8%b1/

1 comment

  1. طباطبائی

    سلام و عرض ادب
    الحق حق مطلب ادا فرمودید اگر ابتدا خوانده بودم شاید پست حقیرانه در وبلاگم منتشر نمیکردم ولی خب باشد نوشتار حقیر موجب میشود نوشتار اندیشمندانه جنابعالی جلای بیشتری پیدا کند
    نمیدانم خوب خواندم یا نه ولی جای تصمیم گیری برای تعرفه تحریر خالی است
    ارادتمند همیشگی طباطبائی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

می‌توانید از این تگ‌های اچ‌تی‌ام‌ال استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>