«

»

Print this نوشته

آغاز فعالیت شورای عالی جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی

حرکlogo nes.chalosتی که با تأسیس شورا و تدوین شیوه نامه آغاز گردیده به یقین می تواند با فعال نمودن ارکان های خود و برنامه ریزی مناسب علمی و عملی مبتنی بر مقدورات و امکانات به اهداف خود دست یابد و این منوط و موکول به حضور حداکثری فعالان عرصه مجازی در چهارچوبه مصوبات و برنامه ها و حساسیت مبتنی بر خرد جمعی می باشد .

نگاه دقیق به شیوه نامه اگر چه آن را مفید و راهگشا نشان می دهد ولی از آن‌جا که هیچ ساخته دست بشری کامل و بی نقص نبوده و نیازمند تکامل نیز خواهد بود ، شیوه نامه و ارکان پیش بینی شده در آن زمانی می تواند جامعه مجازی را به اهداف خرد و کلان و کوتاه مدت و بلند مدت خود برساند که ضمن تکامل و فراگیر بودن بر اساس خرد جمعی و انتخاب هدفمند و دمکراتیک پویایی خود را از دست نداده و به روز باشد .

گرچه مواد دو، چهار و نهم شیوه نامه می تواند پویایی و ایجاد تغییرات ضروری در شیوه نامه را تضمین نماید ولی با این وجود تا زمانی که فعالیت های جامعه مجازی بر اساس این شیوه نامه و ملحقات آن انجام نپذیرفته و کارائی آن ارزیابی نگردد

 

شورای عالی جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی به عنوان «عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری ، سیاست‌گذاری و سامان‌دهی فعالیت‌های جامعۀ مجازی دفاتر اسناد رسمی» در نشستی سه روزه که توسط مؤسسین و پیشکسوتان وبلاگ نویس حوزه دفاتر اسناد رسمی در روزهای ۱۳ تا ۱۵ خرداد در شهرستان چالوس تشکیل شده بود با هدف « فراهم کردن زمینه های رشد کمی و کیفی وبلاگ ها و وبسایت ها ، ساماندهی فعالیت اعضای جامعه مجازی ، دفاع از کیان دفاتر اسناد رسمی و صیانت از شأن سردفتران و دفتریاران ، طرح و پیگیری خواسته های صنفی و تلاش جهت غنای علمی و ارتقای جایگاه دفاتر اسناد رسمی » پا به عرصه و جود گذارده و ضمن بحث و بررسی ها و جمعبندی فعالیت ها و مبتنی بر نیازهای موجود به تدوین و تصویب شیوه نامه جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی پرداخت .

حرکتی که با تأسیس شورا و تدوین شیوه نامه آغاز گردیده به یقین می تواند با فعال نمودن ارکان های خود و برنامه ریزی مناسب علمی و عملی مبتنی بر مقدورات و امکانات به اهداف خود دست یابد و این منوط و موکول به حضور حداکثری فعالان عرصه مجازی در چهارچوبه مصوبات و برنامه ها و حساسیت مبتنی بر خرد جمعی می باشد .

نگاه دقیق به شیوه نامه اگر چه آن را مفید و راهگشا نشان می دهد ولی از آن‌جا که هیچ ساخته دست بشری کامل و بی نقص نبوده و نیازمند تکامل نیز خواهد بود ، شیوه نامه و ارکان پیش بینی شده در آن زمانی می تواند جامعه مجازی را به اهداف خرد و کلان و کوتاه مدت و بلند مدت خود برساند که ضمن تکامل و فراگیر بودن بر اساس خرد جمعی و انتخاب هدفمند و دمکراتیک پویایی خود را از دست نداده و به روز باشد .

گرچه مواد دو، چهار و نهم شیوه نامه می تواند پویایی و ایجاد تغییرات ضروری در شیوه نامه را تضمین نماید ولی با این وجود تا زمانی که فعالیت های جامعه مجازی بر اساس این شیوه نامه و ملحقات آن انجام نپذیرفته و کارائی آن ارزیابی نگردد نمی توان این شیوه نامه را جامع الاطراف دانست که امید است با همکاری دلسوزان حرفه و صاحبان قلم و اندیشه و نقدهای درون گروهی به نتایج مورد نظر دست یافت . سایت عدل نویس ضمن عرض تبریک بر این موفقیت ، امیدوار است به زودی شاهد تحولات مثبت در انجام فعالیت های مداوم جامعه مجازی باشد .

 

به نام خدا  

 

 شیوه نامه ی جامعه ی مجازی دفاتر اسناد رسمی

 

ماده ۱- تعریف

جامعه ی مجازی دفاتر اسناد رسمی که از این پس به اختصار “جامعه” نامیده می شود ،تشکلی است مستقل که از بلاگرهای حوزه ی دفاتر اسناد رسمی جهت نیل به اهداف ذیل تشکیل شده است .

ماده ۲- اهداف :

فراهم کردن زمینه های رشد کمی و کیفی وبلاگ ها و وبسایت ها و ساماندهی فعالیت اعضای جامعه و دفاع از کیان دفاتر اسناد رسمی و صیانت از شأن سردفتران و دفتریاران و طرح و پیگیری خواسته های صنفی آنان و تلاش جهت غنای علمی همکاران و ارتقای جایگاه دفاتر اسناد رسمی

ماده ۳- ارکان

ارکان جامعه ی مجازی عبارتند از :

۱ـ شورای عالی   

۲ـ کمیتۀ اجرائی

۳ـ دبیرخانه دائمی 

۴ـ کمیسیون ها

ماده ۴- شورای عالی

شورای عالی جامعه ی مجازی دفاتر اسناد رسمی که از این پس به اختصار “شورا” نامیده می شود ، بالاترین مرجع تصمیم گیری جهت نیل به اهداف جامعه و اداره ی آن می باشد .

ماده ۵- تعداد اعضای شورا ۱۵  نفر خواهد بود که در دوره ی اول عبارتند از

۱ـ آقای سید علیرضا طباطبائی بافقی سردفتر ۳ یزد

۲ـ آقای مهدی عادلی سردفتر ۸۴ چالوس

۳ـ آقای فرامرز جمشیدی سردفتر ۵۵۵ تهران

۴ـ آقای عبدالله خادمی سردفتر ۱ مهاباد

۵ـ آقای علی امینی سردفتر ۲۷ قم

۶ـ آقای هادی عطاریفر سردفتر ۲ مراغه

۷ـ آقای سید موسی ساداتی کردخیلی سردفتر ۳۴۱ ساری

۸ـ آقای مسلم آقاصفری سردفتر پیشکسوت

۹ـ آقای سید رسول رسولی سردفتر ۵۹ مشهد

۱۰ـ آقای فرهنگ اخوان هزاوه سردفتر ۹ اراک

۱۱ـ آقای اسماعیل کریمی سردفتر ۴ شازند اراک

۱۲ـ آقای صولت یاوری سردارآبادی سردفتر ۱۱۶ اصفهان

۱۳ـ آقای لطیف عبادپور سردفتر ۱۰ پارس آباد مغان

۱۴ـ آقای صمد احمدلو سردفتر ۱۱ مرند

۱۵ـ آقای سیدعلیرضا جلالی سردفتر ۱۱ نی ریز

که اکثر اعضا مذکور جزء هیات موسس جامعه ی مجازی بوده اند.

تبصره ۱ : اعضای شورا در جلسه ی اول ، از بین خود ، رئیس، نایب رئیس و دبیر برای مدت یکسال انتخاب خواهند کرد . انتخاب مجدد این افراد بلامانع است .

تبصره ۲ : ریاست کمیته ی اجرایی و دبیرخانه و هر یک از کمیسیون ها به عهده ی یکی از اعضای شورا ، به انتخاب شورا خواهد بود .

ماده ۶- انتخاب اعضاء شورا در دوره های بعد و همچنین درصورتیکه به هرسببی عضویت هریک از اعضا منتفی شود ، در نشست های دوره ای جامعه با رای اکثریت نصف بعلاوه یک حاضرین انتخاب وتکمیل خواهند شد .

ماده ۷- مدت ماموریت اعضای شورا سه سال وانتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد.

ماده ۸- جلسات شورا هرشش ماه یک بار وبا حضور حداقل دوسوم اعضا ء برگزار می شود.حضور رئیس یا نایب رئیس در جلسات ضروری است.

ماده ۹- تصمیمات شورا با امضای حداقل ۸ نفر از اعضاء لازم الاجراست .

ماده ۱۰ـ کمیته اجرائی

 کمیته ی اجرایی مرکب از ۵ نفر می باشد که ۴ نفرانها در اولین نشست دوره ای جامعه ی مجازی از بین اعضاء حاضر در نشست با اکثریت نصف بعلاوه یک حاضرین برای مدت سه سال انتخاب خواهد شد . نفر پنجم این کمیته توسط شورا به عنوان   رئیس منصوب می گردد .

ماده ۱۱- مدت ماموریت اعضای کمیته ی اجرایی از مدت ماموریت اعضای شورای عالی تجاوز نخواهد کرد .

ماده ۱۲- وظایف کمیته ی اجرایی عبارتنداز:

۱ـ برگزاری نشست های دوره ای و همایش ها

۲ـ اجرای مصوبات شورای عالی

۳ـ ارائه ی گزارش دوره ای و سالانه به شورای عالی

ماده ۱۳- دربرگزاری همایش ها رعایت مصوبات شورا الزامی بوده ، برنامه ودستورکار همایشها توسط کمیته اجرائی تعیین می شود.

کمتیه اجرائی با مشارکت دونفرازاعضای جامعه دراستان میزبان ، نسبت به برگزاری همایش ها اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۴- اداره ی جلسات همایش های دوره ای به عهده ی سه نفر از معمرین و معتمدین حاضر خواهد بود که از بین خود رئیس ، نایب رئیس و دبیر را انتخاب خواهند نمود .

ماده ۱۵- بیانیه ی پایانی همایش ها توسط هیات رئیسه تهیه و به امضای حاضران وهیات مذکور خواهد رسید .

دبیرخانه دائمی

ماده ۱۶– دبیرخانه متشکل از سه نفر از اعضای جامعه می باشد و محل آن شهرمحل اقامت دبیرخواهد بود .

تبصره۱: تعداد ، ترکیب ، وظایف کمیسیون ها و انتخاب اعضاء و رئیس آنها از بین اعضای جامعه به عهده ی شورای عالی می باشد .

تبصره۲: سایت “پارس وندار” ارگان رسمی جامعه است که تحت نظارت و مدیریت رییس دبیرخانه دائمی میباشد.

ماده ۱۷- شرایط عضویت در جامعه ی مجازی

۱ـ سردفتران و دفتریاران شاغل یا بازنشسته دارای وبلاگ و وبسایت

۲ـ سردفتران ودفتریاران فعال درسایر فضاهای مجازی که تقاضای عضویت آنها به تائید اعضای شورا برسد.

تبصره : پذیرش شیوه نامه ومصوبات شوراوارکان آن والتزام به منشوراخلاقی جامعه که جزلاینفک این شیوه نامه می باشد ، ونیزپرداخت حق عضویت الزامی است .

ماده ۱۸- نحوه عضوگیری ، تعیین میزان حق عضویت ودستورالعمل های اجرائی مورد نیاز ، توسط کمیته ها وکمیسیون های مربوط تهیه وبه تصویب شورا خواهدرسید.

ماده ۱۹- چنانچه شورا ، فعالیت در سایر حوزه های مجازی را متناسب با مصلحت جامعه تشخیص دهد ، پذیرش عضویت فعالان آن عرصه ، بلا مانع خواهد بود .

ماده ۲۰- مدت تصدی اعضای کمیته ها و کمیسیون ها سه سال است و در هر حال از مدت تصدی اعضای شورا تجاوز نخواهد کرد .

ماده ۲۱- اعضای انتخابی در تمام ارکان جامعه تا انتخاب اعضای جدید کماکان مسئول اداره ی تمام امور مربوطه خواهند بود .

ماده ۲۲- ساختارحقوقی این شیوه نامه مشتمل بر۲۲ ماده و ۵ تبصره می باشد که درتاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۳ درنشست چالوس به تصویب وامضاء رسید.

اسامی حاضران درجلسه

۱ـ آقای سید علیرضا طباطبائی بافقی سردفتر ۳ یزد

۲ـ آقای مهدی عادلی سردفتر ۸۴ چالوس

۳ـ آقای فرامرز جمشیدی سردفتر ۵۵۵ تهران

۴ـ آقای عبدالله خادمی سردفتر ۱ مهاباد

۵ـ آقای علی امینی سردفتر ۲۷ قم

۶ـ آقای هادی عطاریفر سردفتر ۲ مراغه

۷ـ آقای سید موسی ساداتی کردخیلی سردفتر ۳۴۱ ساری

۸ـ آقای مسلم آقاصفری سردفتر پیشکسوت

۹ـ آقای سید رسول رسولی سردفتر ۵۹ مشهد

۱۰ـ آقای فرهنگ اخوان هزاوه سردفتر ۹ اراک

۱۱ـ آقای اسماعیل کریمی سردفتر ۴ شازند اراک

۱۲ـ آقای صولت یاوری سردارآبادی سردفتر ۱۱۶ اصفهان

۱۳ـ آقای لطیف عبادپور سردفتر ۱۰ پارس آباد مغان

۱۴ـ آقای صمد احمدلو سردفتر ۱۱ مرند

۱۵ـ آقای سیدعلیرضا جلالی سردفتر ۱۱ نی ریز

860_w1ch2

Permanent link to this article: http://adlnevis.ir/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%a7/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

می‌توانید از این تگ‌های اچ‌تی‌ام‌ال استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>